Welkom op de site van Verkeer

Een veilige en milieuvriendelijke schoolomgeving is zeer belangrijk voor onze kinderen. Wij vragen u vriendelijk deze regels te respecteren:

 1. Leerkrachten, leerlingen en ouders komen zo veel mogelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar school om ons milieu minder te belasten.
 2. Raadpleeg de schoolbereikbaarheidskaart* om de veiligste wandel-/fietsroute voor uw kind te bepalen (groene lijnen = veilig, oranje/rode lijnen = onveilig).
 3. Enkel oversteken over de zebrapaden rond de school. Er staat een gemachtigd opzichter om de veiligheid te garanderen.
 4. Extra voorzichtig rijden, fietsen en stappen in de buurt van de school.
 5. Rond de school is een snelheidsbeperking ingesteld van 30 km/h (ZONE 30).
 6. Voetgangers moeten op het voetpad stappen.
 7. Fietsers moeten op het fietspad rijden en langs de Albertlaan toekomen.
 8. Fietsers moeten afstappen voor het voetpad en de school binnengaan met de fiets aan de hand.
 9. Kleuters moeten tot aan de schoolpoort begeleid worden door hun ouders.
 10. Schoolpoort steeds sluiten zodat kinderen niet ongezien weer naar buiten kunnen lopen.
 11. Enkel parkeren op een reglementaire plaats.
 12. Let op voor fietsers, na het parkeren, wanneer u uw autodeur opent aan de straatkant.
 13. Kinderen mogen niet zonder hun ouders over de schoolparking lopen.
 14. Kinderen die zelfstandig uit de auto stappen, mogen dat enkel doen in de KISS&RIDE-zone. Zij dienen ook uit te stappen aan de kant van het voetpad.
 15. In de KISS&RIDE-zone is het verboden te parkeren.
 16. Na schooltijd mogen eerst de kinderen die te voet en per fiets naar huis moeten, vertrekken. Daarna mogen de ouders die hun kind komen ophalen pas doorgaan.
 17. De schoolbus krijgt voorrang op andere voertuigen.

 * De schoolbereikbaarheidskaart is een initiatief van de Vlaamse Stichting VERKEERSKUNDE en de gemeente MACHELEN. Deze toont u de veilige routes naar school in een oogopslag. U kan deze kaart raadplegen aan de uithangborden op de speelplaats of op deze website > bij 'Nuttige documenten'.
Blog van Verkeer