School maken we samen - Vriendenkring

Als ouder ben  je de eerste opvoeder en leerkracht van je kind. In samenwerking met de school  voed jij immers je kind op.
Als je als  ouder interesse toont en contact houdt met de school, ondersteun je het werk  van het schoolteam.
Problemen  signaleren, aanwezig zijn op het oudercontact, deelnemen aan activiteiten….De  betrokkenheid van ouders manifesteert zich op verschillende niveaus.
Sommige ouders  “doen ook mee” op school. Ze zijn lid van de vriendenkring en zetten zich elk  schooljaar belangeloos in bij de organisatie van talrijke activiteiten met als  voornaamste doelstelling de school (lees de leerlingen) financieel te  ondersteunen.
Info : bij de directie of voorzitter : Serge Knops ( papa  van Elodie ) of Patricia Junius ( mama Jarne ).